Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego osób dorosłych, które chcą zdobyć:
  • nowy zawód lub uzupełnić posiadane wykształcenie zawodowe,
  • umiejętności aby przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
– otrzymuje osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych.
Świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór

na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

(w zawodzie: sprzedawca, technik handlowiec)

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

(w zawodzie: technik handlowiec)

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

(w zawodzie: technik usług kosmetycznych)

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

(w zawodzie: technik rachunkowości)

A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

(w zawodzie: krawiec, technik przemysłu mody)

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

(w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

(w zawodzie: murarz-tynkarz, technik budownictwa)

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

(w zawodzie: elektryk, technik elektryk)

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

(w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik)

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

(w zawodzie: technik mechanik)

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

(w zawodzie: technik mechanik)

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

(w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych)

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

(w zawodzie: florysta)

Podanie, kwestionariusz słuchacza o przyjęcie na kurs zawodowy do odbioru w sekretariacie BCKUiP.