Forma egzaminu/informatory

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

  • Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Informatory

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach dla: uczniów (słuchaczy) i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy i osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, zawierają  w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie  – informatory.