Technik turystyki wiejskiej

(T.7.) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
(T.8.) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
W ZAWODZIE: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]