Technik technologii odzieży

(A.12.) Wykonywanie usług krawieckich
(A.48.) Projektowanie wyrobów odzieżowych
(A.49.) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
W ZAWODZIE: TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik technologii odzieży może być zatrudniony w zakładach przemysłu odzieżowego w: laboratorium, wzorcowni, krojowni, szwalni, działach przygotowania produkcji i kontroli jakości oraz w zakładach usługowych wytwarzających odzież dla indywidualnego klienta. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]