Technik elektryk

(E.7) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
(E.8) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
(E.24) Eksploatacja maszyn , urządzeń i instalacji elektrycznych
W ZAWODZIE: TECHNIK ELEKTRYK

Absolwenci KKZ kształcących w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi na stanowiskach: mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników do spraw pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu, mistrzów, kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych, kierowników do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych, elektryków dyżurnych asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych, specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]