E-learning

ESD – Elektroniczny Serwis Dydaktyczny

        W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego został uruchomiony Elektroniczny Serwis Dydaktyczny oparty na platformie edukacyjnej Moodle.

        Moodle jest platformą do nauczania na odległość inaczej tzw.zdalnego nauczania. Może być ona wykorzystywana zarówno do zajęć prowadzonych w pełni on-line i jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć.

        Obecnie w naszej szkole platforma Moodle stosowana jest jako dodatkowa pomoc do realizacji zajęć dotyczących tematyki ekonomicznej – tzw. blok ekonomiczny. W najbliższym czasie uruchomione zostaną bloki – matematyczny i statystyczny, gdzie będą zamieszczane odpowiednio zagadnienia edukacyjne matematyczne oraz statystyczne. Wspomaganie procesu nauczania przez zastosowanie platformy Moodle ma na celu uatrakcyjnienie nauki – dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, a także sprawienie, by uczenie stało się przyjemnością oraz było mniej stresogenne dla słuchaczy naszej szkoły.

Przejdź do strony Elektronicznego Serwisu Dydaktycznego BCKUiP.