Technik obsługi turystycznej

(T.13.) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
(T.14.) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
W ZAWODZIE: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki: w agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wypoczynkowych jako animator czasu wolnego, a także w działach socjalnych dużych zakładów pracy. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych..

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]