Technik pojazdów samochodowych

(M.18.) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
(M.12.) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
(M.42.) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
W ZAWODZIE: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik pojazdów samochodowych może być zatrudniony między innymi w:  stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]