Statut

 • AKT ZAŁOŻYCIELSKI I STATUT BCKUiP

 

 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 01 września 2008)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 01 września 2009)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 01 stycznia 2012)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 01 stycznia 2013)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 27 czerwca 2014)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 11 września 2014)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 1 września 2015)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 31 sierpnia 2016)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 30 listopada 2017)
 • STATUT BCKUiP (stan aktualny na dzień 31 sierpnia 2018)

 

 • KONCEPCJA PRACY BCKUiP NA LATA 2015-2020

 

 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA BCKUiP KURSY KKZ (stan aktualny na dzień 1 września 2015)
 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA BCKUiP (stan aktualny na dzień 17 grudnia 2015)