Technik administracji

(A.68.) Obsługa klienta w jednostkach administracji
W ZAWODZIE: TECHNIK ADMINISTRACJI

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]