Mechanik pojazdów samochodowych

(M.18.) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
W ZAWODZIE: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:  przedsiębiorstwach produkujących samochody oraz ich części zamienne, autoryzowanych stacjach obsługi, punktach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, mechanik pojazdów samochodowych,  może również podejmować działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]