Technik budownictwa

(B.18.) wykonanie robót murarskich i tynkarskich, lub
(B.16) wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,
(B.33.) organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
(B.30.) sporządzenie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.
W ZAWODZIE: TECHNIK BUDOWNICTWA

 Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik budownictwa może być zatrudniony na stanowisku technika w:  przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]