Sprzedawca

(A.18.) Prowadzenie sprzedaży
W ZAWODZIE: SPRZEDAWCA

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie w zawodzie sprzedawca może podjąć pracę w punktach handlu detalicznego, handlu hurtowego, sprzedaży akwizycyjnej, sprzedaży usług. Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]