Technik organizacji reklamy

(A.26.) Sprzedaż produktów i usług reklamowych
(A.27.) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
W ZAWODZIE: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w: agencjach i studiach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu w działach promocji, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, agencjach do kontaktów z pracą, agencjach do kształtowania opinii publicznej.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]