Ślusarz

(M.20.) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
W ZAWODZIE: ŚLUSARZ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie ślusarz może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach usługowych naprawy sprzętu domowego, przedsiębiorstwach usługowych wyrobów artystycznych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracjach domów mieszkalnych Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]