Elektryk

(E.7.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
(E.8.) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
W ZAWODZIE: ELEKTRYK

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie elektryk może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrowniach i zakładach energetycznych), wykorzystujących energię elektryczną (przemysł hutniczy, wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, przedsiębiorstwach naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektroenergetycznych oraz sprzętu elektrycznego powszechnego użytku, przedsiębiorstwach budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych). Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]