ZP4 Listopadowa 9

Zespół Pracowni Nr 4

Firma Symulacyjna

ul. Listopadowa 9
 • Prezentacja firmy
 • Cele firmy
 • Schemat
 • Działy
 • Produkty
 • Zdjęcia pracowni
 • Otwarcie pracowni

F.H.U.P. „Beskidy” Sp. z o.o.

Inicjatorem założenia Firmy Symulacyjnej „Beskidy” w CKU był dyrektor mgr Zdzisław Naruszewicz. Swoim zaangażowaniem i sztuką przekonywania spowodował, że w dniu 23 listopada 1996 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o utworzeniu przy CKU w Bielsku-Białej Firmy symulacyjnej o nazwie:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
F.H.U.P. „Beskidy” Spółka z o.o.
Firma Symulacyjna

Z powodu trudności głównie finansowych zarejestrowanie firmy, jako spółki z o.o. nastąpiło w dniu 26 stycznia 1999 roku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Firma Symulacyjna „Beskidy” otrzymała wpis do rejestru handlowego nr 23/99, nr NIP 929-001-17-33, nr NKP 3925 oraz REGON 000782934. Od 1 września 2000 roku kierownikiem Firmy Symulacyjnej „Beskidy” została mgr inż. Władysława Kaczmarczyk prowadzi zajęcia w pracowni Firmy Symulacyjnej i czuwa nad prawidłowym jej funkcjonowaniem i rozwojem.

Firma „Beskidy” jest zrzeszona w Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze i współpracuje z 33 innymi firmami tam zrzeszonymi oraz z firmami zagranicznymi działającymi w ramach EUROPENU z siedzibą w Essen.

We wrześniu 2003 roku rozpoczęto adaptacje na potrzeby Firmy Symulacyjnej pomieszczeń przy ul. Listopadowej 9. Prace zostały ukończone w lutym 2004 roku. Obecnie Firma Symulacyjna ma do dyspozycji pracownie o powierzchni ok. 100m2. Nowa pracownia wyposażona jest w szesnaście stanowisk komputerowych z zainstalowanym profesjonalnym oprogramowaniem, Office XP, Symfonia, NetOpSchool. Wszystkie stanowiska podłączone są pod Internet i pracują w sieci. Firma posiada również kserokopiarkę, drukarki, skaner, telefon, kasy fiskalne, fax oraz inne niezbędne urządzenia biurowe.

Firma funkcjonuje według opracowanego schematu organizacyjnego obejmującego pięć działów, w których funkcjonuje piętnaście stanowisk pracy symulujących pracę rzeczywistego przedsiębiorstwa, w którym słuchacze zdobywają i doskonalą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie w ramach działalności firma:

 • umożliwia słuchaczom odbycie praktyk zawodowych,
 • umożliwia chętnym zdobycie nowych umiejętności,
 • umożliwia przekwalifikowanie się osobom bezrobotnym.

Uczestnicy zajęć są jednocześnie pracownikami firmy, którzy wykonują powierzone im obowiązki i ponoszą pełną odpowiedzialność za swoja pracę.
Przedmiotem działalności firmy „Beskidy” jest handel hurtowy konfekcją damską, męską, odzieżą ochronną oraz sprzętem sportowym i ochronnym. Nasze towary sprzedajemy innym firmom symulacyjnym z Polski i z zagranicy. Współpracujemy z firmami zrzeszonymi z CENSYM oraz z firmami z Litwy, Szwecji i Niemiec.

Posiadamy zgodę na wykorzystanie materiałów reklamowych z następujących firm:

 • „Solbi” Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 86, Bielsko-Biała, konfekcja damska
 • „Simeoni” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Cechowa 26, Bielsko-Biała konfekcja damska
 • „Eurosoft” S.C. Ul. Świerkowa 20, Bielsko-Biała, środki ochrony pracy.
 • „Duo” 43-391 Mazańcowice 11, sprzęt sportowy
 • Zakłady Odzieżowe „Bytom” S.A. ul. Wrocławska 32/34, Bytom, konfekcja męska.

Uwieńczeniem działań Firmy był udział słuchaczy reprezentujących Firmę „Beskidy” w III i IV Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze w latach 2002 i 2003.

Reprezentowano tam materiały promujące CKU i Firmę Symulacyjną „Beskidy” oraz region bielski poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych, katalogów, kalendarzy i innych gadżetów przygotowanych samodzielnie przez słuchaczy w ramach praktyk zawodowych.

W rankingu Firm Symulacyjnych w roku 2001 i 2002 Firma „Beskidy” zajęła 7 miejsce na 33 działające w ramach sieci Firm zrzeszonych w CENSYM.

Działalność Firmy Symulacyjnej planuje się wzbogacić o:

 1. prowadzenie kursów z zakresu obsługi komputera,
 2. uruchomienie kursów pomagających założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą:
  • rejestracja działalności gospodarczej,
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczenia z US i ZUS,
  • podstawy rachunkowości w jednostce gospodarczej,
  • umiejętne poruszanie się na rynku pracy,
  • obsługa kas fiskalnych,
  • obsługa urządzeń biurowych i prowadzenie dokumentacji pracowniczych.