W SZKOLE POLICEALNEJ NR 7 MOŻESZ SIĘ UCZYĆ BEZ MATURY

TECHNIK ADMINISTRACJI

Czas nauki: 2 lata

Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w:  administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego (urząd marszałkowski, powiatowy, urzędy miast i gmin), firmach prywatnych na stanowiskach związanych z wykonywaniem pracy administracyjno – biurowej.

 

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

Czas nauki : 1 rok

Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

Absolwent, po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych  może być zatrudniony w : urzędach i   agencjach  pocztowych, firmach kurierskich,  firmach  spedycyjnych.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Czas nauki : 2 lata

Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej może być zatrudniony w miejscach takich jak : domy opieki społecznej, hospicja, domy opieki.