,,Poznajemy zawody” – wizyta uczniów szkoły podstawowej w BCKUiP

22 października 2018 r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach w ramach wycieczki zawodoznawczej, odwiedzili Zespoły Pracowni Nr 2, 3 i 5 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej. Zwiedzający, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli CKP BCKUiP ,poznawali tajniki zawodów, takich jak m.in. mechanik samochodowy,operator frezarki i tokarki CNC, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik. Nasi goście z dużym zainteresowaniem obserwowali wykonywanie i renowację detali architektonicznych w pracowniach budownictwa w Zespole Pracowni Nr 2. Uczestnicząc w zajęciach w Zespole Pracowni Nr 3 poznali na czym polega wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń oraz poznali praktyczne zastosowanie obrabiarek skrawających. Udział w spotkaniu z pewnością pomógł naszym gościom w rozważaniach na temat własnych zainteresowań. Być może stał się również bardzo ważnym etapem w zaplanowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

(Zdjęcia opublikowane za zgodą rodziców / opiekunów)

Stan obiektu w remoncie BCKUiP- ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na dzień 7 grudnia 2018r.