Dla maturzystów

Harmonogram matur 2019:

  • Harmonogram maturzysty

Kalendarz maturzysty 2018-19:

  • Kalendarz maturzysty

Bibliografia załącznikowa dla maturzystów – dotyczy maturzystów przystępujących do tzw. matury w „starej’ formule.

Maturzysto!

Zgodnie z KALENDARZEM MATURZYSTY 2018/2019 do 9 kwietnia 2019 r. nastąpi przekazanie Dyrektorowi szkoły bibliografii do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny, złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego.

 Bibliografia do prezentacji powinna zawierać:

  • Literaturę podmiotu czyli spis dokumentów, które analizujesz w związku z Twoim tematem prezentacji (np. wiersze, powieści; reprodukcje obrazów, rzeźb, ilustracje, muzyka, filmy).
  • Literaturę przedmiotu czyli spis opracowań dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. wydawnictwa encyklopedyczne, artykuły z czasopism).

Przypominamy:

  1. Biblioteka szkolna BCKUiP dysponuje dużym zasobem wydawnictw informacyjnych i opracowań przydatnych podczas sporządzania bibliografii załącznikowej do matury oraz przygotowywania się do egzaminów maturalnych.
  2. Nauczyciele bibliotekarze udzielają pomocy jak poprawnie napisać bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej.
  3. W bibliotece zobaczysz jak można szukać literatury do prezentacji maturalnej w katalogach bibliotek w naszym mieście, a także w wydawnictwach informacyjnych, słownikach, encyklopediach i opracowaniach dostępnych na miejscu.
  4. Nie trać czasu na przeszukiwanie stosu informacji w Internecie, skorzystaj z zasobów i informacji dostępnych w Twojej bibliotece.

Zapraszamy wszystkich maturzystów (i nie tylko) do biblioteki szkolnej BCKUiP.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – matura obowiązująca od 2015r (tzw. nowa formuła):

Darmowe kursy językowe przygotowujące do matury: