KKZ – terminy egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH            rok szkolny 2018/2019

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 15.12.2018 r. godz. 13.15,  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 323
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Prowadzenie działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej, A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 5.12.2018 r. godzina 16.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 sala 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mechanicznej, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 8.12.2018 r. godz. 13.15 w budynku przy ul. Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 27.11.2018 r. godz. 17.00 w budynku ZP3 przy ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Organizowanie procesu kroju w przedsiębiorstwie odzieżowym, A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 29.11.2018 r. godzina 16.30 w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentacji ZUS, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 20.11.2018 r. godz. 14.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 30.11.2018 r. godz. 16.35 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.212
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 27.11.2018 r. godz. 17.20 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Naprawianie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 29.11.2018 r. godz. 16.00 w budynku ZP5
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 23.11.2018 r. godzina 16.30 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie transformatorów, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 28.11.2018 r. godzina 16.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 28.11.2018 r. godzina 15.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych, E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbędzie się: egzamin pisemny 16.11.2018  godz. 18.45, ustny: 23.11.2018 r. godz. 14.45 w budynku przy ul.Piastowskiej 21 s. 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 27.11.2018 r. godz. 17.20 w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentów ZUS, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 20.11.2018 r. godz. 14.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Projekt
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie instalacji elektrycznych, E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbędzie się: część pisemna 5.10.2018 r. godz. 18.45; część ustna 17.10.2018 godz. 16.00
  w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 325
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie maszyn elektrycznych prądu stałego, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 26.09.2018 r. godzina 16.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych, E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbędzie się 3.10.2018 r. godzina 16.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH            rok szkolny 2017/2018

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Opracowywanie dokumentacji procesu produkcyjnego, A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 23.06.2018 r. godzina 8.30 w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 23.06.2018 r. godz. 8.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie pomiarów elektronicznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 19.06.2018 r. godzina 15.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wytwarzanie wyrobów odzieżowych, A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 12.06.2018 r. godzina 14.45  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 20.06.2018 r. godz. 16.30 w budynku przy ul.Piastowskiej 21 s. 312
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Uzbrajanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 16.06.2018 r. godz. 11.30 w budynku przy ul.Rejtana
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 6.06.2018 r. godz. 16.00,  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 212
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Określanie zasad wykonywania obróbki skrawaniem, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 28.05.2018 r. godz. 16.30 – egzamin pisemny, 18.30 – egzamin ustny,  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wytwarzanie elementów maszyn, M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 28.05.2018 r. godz. 16.30 – egzamin pisemny, 18.30 – egzamin ustny,  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Rozliczanie wynagrodzeń, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 18.05.2018 r. godz. 15.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie pomiarów elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 18.05.2018 r. godzina 18.15 w budynku przy ul.Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie oprzyrządowania technologicznego, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 10.05.2018 r. godz. 17.30 w budynku ZP3 przy ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Określanie i badanie właściwości wyrobów włókienniczych i materiałów odzieżowych, A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych odbędzie się 23.05.2018 r. godz. 15.30 w budynku ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Rozliczanie podatków, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 30.04.2018 r. godz. 15.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 317
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie narzędzi skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 26.04.2018 r. godz. 16.00 w budynku ZP3 przy ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 2A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 25.04.2018 r. godzina 15.30  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 sala 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Modelowanie wyrobów odzieżowych, 2A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 26.04.2018 r. godzina 16.00  w budynku ZP1 przy ul.Krasińskiego 37
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie maszyn elektrycznych prądu stałego, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 23.06.2018 r. godzina 10.30  w budynku przy ul.Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Konserwacja urządzeń elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 12.05.2018 r. godzina 13.00  (grupa, która ma zajęcia WPE przychodzi na egzamin po zajęciach) w budynku przy ul.Piastowskiej 21;
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Język angielski zawodowy, 2A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 18.04.2018 r. godzina 16.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 sala 212
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie podzespołów urządzeń elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 21.05.2018 r. godzina 14.45  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1 sala 9 (może ulec zmianie)
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 7.04.2018 r. godz. 12.30 w budynku ZP3 przy ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Korzystanie z podstawowych technik wytwarzania, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 10.04.2018 r. godz. 16.00  w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie materiałów konstrukcyjnych,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 9.04.2018 r. godz. 16.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 3.03.2018 r. godz. 13.30,  w budynku ZP3 przy ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 12.02.2018 r. godz. 15.30 – egzamin pisemny, 17.30 – egzamin ustny w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie dokumentacji technicznej,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 13.02.2018 r. godz. 15.30 – egzamin pisemny, 17.30 – egzamin ustny w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 4.01.2018 r. o godz. 16.30 w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 10.01.2018 r. godz. 15.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 316
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie zabiegów fizykalnych na skórę twarzy, szyi i dekoltu, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   27.11.2017 r. godz. 17.50 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, sala PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, KKZ  M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 27.11.2017 r. godz. 15.00  w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Naprawianie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, KKZ  M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 30.11.2017 r. godz. 15.20  w budynku ZP 1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie makijażu, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   29.11.2017 r. godz. 13.40 sala PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 15.11.2017 r. godz. 18.00 – termin I; 21.11.2017 r. godz. 17.00 – termin II  w budynku ZP3 przy ul. Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Konserwacja instalacji elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  18.11.2017 r., godz. 13.05w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Prowadzenie działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej , A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   22.11.2017 r. po zajęciach edukacyjnych
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   24.11.2017 r. godz. 13.00   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 315 dodatkowy termin egzaminu 27.11.2017 r. godz. 10.00

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH            rok szkolny 2016/2017

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykorzystanie technologii informacyjnych w kosmetyce, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   26.06.2017 r. godz. 12.00   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie oprzyrządowania technologicznego, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 16.06.2017 r. godz. 17.25  w budynku ZP3 przy ul. Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Pielęgnowanie i upiększanie oczu i ich oprawy, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   19.06.2017 r. godz. 15.30   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  21.06.2017 r., godz. 18.00 , w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie narzędzi skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 19.06.2017 r. godz. 15.00  w budynku ZP3 przy ul. Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wytwarzanie wyrobów odzieżowych, A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 24.06.2017 r. godzina 14.45  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Pielęgnowanie skóry twarzy, szyi i dekoltu, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się   13.06.2017 r. godz. 17.15   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie instalacji elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  10.06.2017 r., godz. 13.00 , ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Uzbrajanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających –  odbędzie się 17.06.2017r o godzinie 14.30 w  budynku przy ul. Rejtana, ZP3.
 • KKZ M.18. – Egzamin ustny z jednostek modułowych: Wytwarzanie elementów maszyn oraz Dobieranie materiałów konstrukcyjnych odbędzie się 12.06.2017 r. od godziny 16.30
 • KKZ M.19. – Egzamin ustny z jednostek modułowych: Określanie zasad wykonywania obróbki skrawaniem odbędzie się 14.06.2017 r. od godziny 16.00.
 • KKZ M.19. – Egzamin ustny z jednostek modułowych: Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz Korzystanie z podstawowych technik wytwarzania odbędzie się 13.06.2017 r. od godziny 14.00.
 • KKZ M.19. – Egzamin pisemny z jednostki modułowej: Określanie zasad wykonywania obróbki skrawaniem odbędzie się 12.06.2017 r.  w godzinach 15.00-16.30.
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   odbędzie się   19.06.2017 r. godz. 16.30   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.212
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie pomiarów elektronicznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  26.05.2017 r., godz. 17.00  przy ul. Piastowskiej 21, s. 217
 • KKZ M.19. – Egzamin pisemny z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń odbędzie się 25.05.2017 r. (czwartek) w godzinach 15.00-16.30.
 • KKZ M.19. – Egzamin pisemny z jednostki modułowej: Korzystanie z podstawowych technik wytwarzania odbędzie się 25.05.2017 r. (czwartek) w godzinach 17.00-18.30.
 • KKZ M.18. – Egzamin pisemny z jednostki modułowej: Dobieranie materiałów konstrukcyjnych odbędzie się 29.05.2017 r. (poniedziałek) godz. 15.00-16.30.
 • KKZ M.18. – Egzamin pisemny z jednostki modułowej: Wytwarzanie elementów maszyn odbędzie się 29.05.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00-18.30.
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Modelowanie wyrobów odzieżowych, 2A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 27.04.2017 r. godzina 16.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie pomiarów elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  22.04.2017 r., godz. 13.00  przy ul. Piastowskiej 21, s. 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   odbędzie się   21.04.2017 r. godz. 12.00   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 30.03.2017 r. godz. 15.00  w budynku ZP3 przy ul. Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Organizowanie stanowiska pracy w salonie kosmetycznym, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   odbędzie się   25.03.2017 r. godz. 13.00   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s.311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Projektowanie wyrobów odzieżowych, 2 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 30.03.2017 r. godzina 16.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Organizowanie procesu szycia w przedsiębiorstwie odzieżowym, A.49. Organizacja procesu wytwarzania wyrobów odzieżowych odbędzie się 29.03.2017 r. godzina 16.30  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 29.03.2017 r. godz. 16.30  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 18.03.2017 r. godz. 15.00  w budynku przy                 ul. Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Rozliczanie wynagrodzeń, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 29.04.2017 r. godzina 9.45  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Organizowanie procesu kroju w przedsiębiorstwie odzieżowym, A.49. Organizacja procesu wytwarzania wyrobów odzieżowych odbędzie się 13.03.2017 r. godzina 15.30  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Przygotowanie i zastosowanie surowców kosmetycznych, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   odbędzie się   10.02.2017 r. godz. 13.00   w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, KKZ  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 14.12.2016 r. w budynku ZP 3, godz. 17.05
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 4.01.2017 r. godz. 15.30  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, s. 316
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, KKZ  E.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 19.12.2016 r. godz. 15.15 w budynku ZP 3
 • Termin dodatkowy egzaminu z jednostki modułowej:Określanie i badanie właściwości wyrobów włókienniczych i materiałów odzieżowych, A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 12.12.2016 r. godzina 15.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Organizowanie i prowadzenie salonu kosmetycznego, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   odbędzie się   20.12.2016 r. godz. 17.30   w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie elementów instalacji elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  16.12.2015 r.,  budynek ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 2.12.2016 r. – część pisemna, oraz 3.12.2016 r. godz. 13.00 – część ustna  w budynku przy ul. Piastowskiej
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie dokumentacji technicznej, KKZ  E.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 6.12.2016 r. w budynku ZP 1, godz. 17.30
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 25.11.2016 r. godz. 15.00  w budynku przy ul.Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie transformatorów, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 15.11.2016 r.  w budynku przy ul. Piastowskiej 21 s. 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 12.11.2016 r.  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbędzie się 16.11.2016 r. godzina 14.00  w budynku przy             ul. Piastowskiej 21, s. 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mechanicznej, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 17.12.2016 r.  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych dłoni i stóp, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 25.11.2016 r.  w budynku przy ul.Piastowskiej 21, PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Określanie i badanie właściwości wyrobów włókienniczych i materiałów odzieżowych, A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 21.11.2016 r. godzina 15.30  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 28.10.2016 r.   w budynku przy ulicy Piastowskiej 21
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 7.10.2016 r. godzina 15.30 w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1

 

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH            rok szkolny 2015/2016

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 22.06.2016 r. godzina 15.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, s. 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie podzespołów urządzeń elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 18.06.2016 r. godzina 13.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Uzbrajanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 25.06.2016 r. godz. 15.00  w budynku przy ul.Rejtana, ZP3
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Opracowanie dokumentacji procesu produkcyjnego, A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych odbędzie się 25.06.2016 r. godzina 9.00 w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie zabiegów fizykalnych na ciało, kończyny górne i dolne, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 4.06.2016 r. godzina 13,00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 24.06.2016 r. godzina 14.45  w budynku przyul.  Piastowskiej 21, PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Montowanie podzespołów urządzeń elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 23.05.2016 r. godzina 15.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie narzędzi skrawających, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 19.05.2016 r. godz. 17.00  w budynku przy ul. Rejtana, ZP3
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie pomiarów elektrycznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 30.04.2016 r.  w budynku przy Piastowska 21, s.213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 29.04.2016 r. godz. 17.15  w budynku przy ul. Piastowska 21, s.213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie oprzyrządowania technologicznego, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 28.04.2016 r. o godz. 17.00  w budynku przy ul. Rejtana, ZP3
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych odbędzie się  23.04.2016 r. o godz. 9.00  w budynku przy ul.Krasińskiego 37, ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Modelowanie form wyrobów odzieżowych, A.12. Wykonywanie usług krawieckich 2.03.2016 r. o godz. 15.30  w budynku przy ul. Krasińskiego 37 , ZP1 pracownia krawiecka
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Prowadzenie działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej, A.12. Wykonywanie usług krawieckich 4.03.2016 r. o godz. 15.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, A.12. Wykonywanie usług krawieckich 5.03.2016 r. o godz. 9.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 212
 • Dodatkowy termin egzaminu: Przygotowanie i zastosowanie surowców kosmetycznych, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się  6.02.2016 r. o godz.13.10 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, pracownia kosmetyczna
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 12.03.2016 r. o godz. 11.30  w budynku przy ul. Rejtana, ZP3
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, 2 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 6.02.2016 r. o godz. 15.30  w budynku przy ul.Rejtana, ZP3
 • Dodatkowy termin egzaminu: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 4.02.2016 r. o godz. 16.00  w budynku przy ul. Rejtana, ZP3
 • Dodatkowy termin egzaminu końcowego z jednostki modułowej: Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 1.02.2016 r. o godz. 15.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 316
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Organizowanie i prowadzenie salonu kosmetycznego, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 10.02.2016 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 21, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 15.01.2016 r. o godz. 14.45  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 316
 • Na dzień 19.01.2016 r. godzina 11.30, budynek ZP3 przy ul. Rejtana, zostaje wyznaczony dodatkowy termin egzaminu z jednostki Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mechanicznej, dla osób które nie przystąpiły w pierwszym terminie
 • Egzamin końcowy – termin dodatkowy – z jednostki modułowej:Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 16.12.2015 r. o godz. 15.35  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Wykonywanie pomiarów elektronicznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 14.12.2015 r. o godz. 16.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 311
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 12.12.2015 r. o godz. 13.10  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 212
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Naprawianie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 28.11.2015 r. o godz. 12.30  w budynku przy ul. Krasińskiego 37 ZP1
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie makijażu, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się 28.11.2015 r. o godz. 8.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykorzystanie technologii informacyjnych w kosmetyce, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 16.11.2015 r. o godz. 16.30 w budynku przy ul.Piastowskiej 2, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Podejmowanie i organizowanie działalności gospodarczej, M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 26.11.2015 r. o godz. 18.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Podejmowanie i organizowanie działalności gospodarczej, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  13.11.2015 r. o godz. 18.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 213
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbędzie się 26.11.2015 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul.Piastowskiej 2, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie zabiegów fizykalnych na skórę twarzy, szyi i dekoltu, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się 16.11.2015 r. o godz. 15.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala PK
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Montowanie instalacji elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  28.11.2015 r. o godz. 9,00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Stosowanie układów sterowania i regulacji, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 21.11.2015 r. o godz. 13.00-14.45 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 217

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH            rok szkolny 2014/2015

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Określanie zasad wykonywania obróbki skrawaniem, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 27.06.2015 r. o godz. 8.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 217
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Uzbrajanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 1.07.2015 r. o godz. 8.00  w Zespole Pracowni nr 2 przy ul. Legionów 44
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Dobieranie materiałów konstrukcyjnych,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 24.06.2015 r. o godz. 14.45  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 13.06.2015 r. o godz. 8.00 w budynku przy ul. Krasińskiego 37, sala 208
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie dokumentacji technicznej,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 12.06.2015 r. o godz. 16.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wytwarzanie elementów maszyn,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 19.06.2015 r. o godz. 16.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Korzystanie z podstawowych technik wytwarzania, M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 18.06.2015 r. o godz. 16.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21,  sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  27.04.2015 r. o godz. 16.00 – egzamin pisemny i ustny oraz 28.04.2015 egzamin ustny (cześć grupy)  w budynku przy ul. Piastowskiej 21sala 311
 • UWAGA – dodatkowy termin egzaminu z jednostki modułowej Wykonywanie pomiarów elektrycznych17.04.2015 r. o godzinie 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wykonywanie pomiarów elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się  11.04.2015 r. o godz. 12.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 322
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Sporządzanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 23.03.2015 r. o godz. 14.45  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 217
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania,  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 26.02.2015 r. o godz. 15.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 316
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Dobieranie elementów instalacji elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się 21.02.2015 r. o godz. 13.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 312
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Stosowanie układów sterowania i regulacji, 1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 16.12.2014 r. o godz. 16.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 325
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Analizowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 19.12.2014 r. o godz. 16.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 217
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, 2 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 17.12.2014 r. o godz. 15.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 317
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Organizowanie i prowadzenie salonu kosmetycznego, A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się 15.12.2014 r. o godz. 13.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 315
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie pomiarów elektronicznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbędzie się 17.12.2014 r. o godz. 15.00 w budynku przy ul. Krasińskiego 37, sala 209
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej,  M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 26.11.2014 r. o godz. 16.00 w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 317
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej,  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 26.11.2014 r. o godz. 16.00  w budynku przy ul.Piastowskiej 21, sala 317
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Montowanie transformatorów, E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 26.11.2014 r. o godz. 18.00  w budynku przy ul. Piastowskiej 21, sala 325
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie i nadzorowanie produkcji gastronomicznej,  KKZ – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych odbędzie się 4.11.2014 r. o godz. 16.20 w budynku przy ul. Piastowskiej 21

 

TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOSTEK MODUŁOWYCH                rok szkolny 2013/2014

 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie i nadzorowanie produkcji gastronomicznej,  KKZ – T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbędzie się 9.06.2014 r. oraz 16.06.2014 r.
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Wytwarzanie elementów maszyn, KKZ – E.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 29.05.2014 r. w sali nr 322, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, KKZ – E.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 15.05.2014 r. w budynku ZP 1, godz. 16.30
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:Konserwacja urządzeń elektrycznych, KKZ – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 29.04.2014r. w sali nr  213, godz. 16.30
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Określanie zasad wykonywania obróbki skrawaniem, KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 24.04.2014 r. w sali nr  322, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:
  – dobieranie narzędzi skrawających,
  – dobieranie oprzyrządowania technologicznego,  KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 09.04.2014r./środa/ o godz. 15.30. Miejsce egzaminu: Bielsko-Biała, ul.Rejtana 15
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy KKZ – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 28.03.2014 r. część pisemna i ustna godz. 17.50 w sali nr  325, drugi termin części ustnej: 29.03.2014 godzina 13.55 w sali nr 213,
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie zabiegów fizykalnych na ciało, kończyny górne i dolne, KKZ – A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp  odbędzie się 28.03.2014 r. w sali nr  218, godz. 14.45
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Posługiwanie się językiem obcym zawodowym, KKZ – A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie odbędzie się 26.03.2014 r. w sali nr  322, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Posługiwanie się językiem obcym zawodowym,  KKZ – T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbędzie się 21.03.2014 r. w sali nr 212, godz. 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Analizowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów KKZ – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 7.03.2014 r. w sali nr 317, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie pomiarów elektrycznych KKZ – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 21.02.2014 r. w sali nr 322, godz. 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania,  KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 20.02.2014 r. w sali nr 316, godz. 16.30
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mechanicznej,  KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 10.02.2014 r. w sali nr 217, godz. 16.30
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Sporządzanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,  KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 5.02.2014 r. w sali nr 322, godz. 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Planowanie żywienia,  KKZ – T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbędzie się 6.02.2014 r. w sali nr 322, godz. 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, KKZ – A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie odbędzie się 6.02.2014 r. w sali nr 213, godz. 17.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie pomiarów elektronicznych KKZ – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbędzie się 5.02.2014r., ZP1, godz. 14.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Korzystanie z podstawowych technik wytwarzania KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 16.01.2014 r. w sali nr 322, godz. 15.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Wykonywanie dokumentacji technicznej KKZ – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 16.01.2014 r. w budynku ZP1, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego KKZ – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 12.12.2013 r. w sali nr  325, godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej:  Stosowanie układów sterowania i regulacji KKZ – M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się 5.12.2013 r. w sali nr  322,  godz. 16.00
 • Egzamin końcowy z jednostki modułowej: Dobieranie materiałów konstrukcyjnych KKZ – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbędzie się 5.12.2013 r. w sali nr  217, godz. 16.00