Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(B.21.) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
(B.22.) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
W ZAWODZIE: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]