Technik spedytor

(A.28.) Organizacja i nadzorowanie transportu
(A.29.) Obsługa klientów i kontrahentów
W ZAWODZIE: TECHNIK SPEDYTOR

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony na stanowiskach: spedytor krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, pojazdowy, sprzedawca usług spedycyjnych, referent spedycyjny, kierownik punktu ładunkowego, dyspozytor ładunkowy, organizator przewozów, taksator, specjalista ekspedytor.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]