Mechanik monter maszyn i urządzeń

(M.17.) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
W ZAWODZIE: MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]