Technik mechanik

(M.17.) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub
(M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających lub
(M.20.) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
(M.44.) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
W ZAWODZIE: TECHNIK MECHANIK

Absolwent KKZ kształcących  w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie, Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej powinni być zatrudniani na stanowiskach związanych z:  obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]