świadectwo pkwz

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie