,,Poznajemy zawody” – wizyta uczniów szkoły podstawowej w BCKUiP

22 października 2018 r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach w ramach wycieczki zawodoznawczej, odwiedzili Zespoły Pracowni Nr 2, 3 i 5 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej. Zwiedzający, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli CKP BCKUiP ,poznawali tajniki zawodów, takich jak m.in. mechanik samochodowy,operator frezarki i tokarki CNC, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik. Nasi goście z dużym zainteresowaniem obserwowali wykonywanie i renowację detali architektonicznych w pracowniach budownictwa w Zespole Pracowni Nr 2. Uczestnicząc w zajęciach w Zespole Pracowni Nr 3 poznali na czym polega wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń oraz poznali praktyczne zastosowanie obrabiarek skrawających. Udział w spotkaniu z pewnością pomógł naszym gościom w rozważaniach na temat własnych zainteresowań. Być może stał się również bardzo ważnym etapem w zaplanowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

(Zdjęcia opublikowane za zgodą rodziców / opiekunów)

Stan obiektu w remoncie BCKUiP- ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na dzień 7 grudnia 2018r.

Sesja Egzaminacyjna Egzaminów Zawodowych K-191

Polecany

W dniach 09.01.2019r – 13.02.2019r. w

Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-191.

Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21. Egzamin będzie  zdawać 312 osób część praktyczną oraz 45 osób część pisemną. Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 85 Zespołów Nadzorujących, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Wykaz kwalifikacji w sesji K-191:

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych​

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Przygotowującym się do egzaminów uczniom i słuchaczom życzymy cierpliwości i
wytrwałości w zdobywaniu umiejętności zawodowych co pozwoli osiągnąć w czasie
egzaminu satysfakcjonujące rezultaty.

ROZKŁAD EGZAMINÓW K191

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wybranych pracowni, w których odbywać się będą egzaminy:

 

Stan obiektu w remoncie BCKUiP- ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na dzień 16 listopada 2018r.

 

Archiwalne zdjęcia z remontu

 

Stan obiektu w remoncie BCKUiP- ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na dzień 09 listopada 2018r.

Wystawa „NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-2018” w bibliotece szkolnej BCKUiP

Biblioteka szkolna Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zaprasza na wystawę przygotowaną w oparciu o materiały IPN-u „NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-2018”. Wystawa będzie prezentowana do końca listopada br.