Murarz – tynkarz

 

(B.18) Wykonanie robót murarskich i tynkarskich.
W ZAWODZIE: MURARZ-TYNKARZ

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie murarz – tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych. Murarz wykonuje konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków z cegły, pustaków, bloczków, kamienia i innych materiałów budowlanych, wykonuje na tych elementach tynki wewnętrzne, zewnętrzne i specjalne, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe, naprawcze, przy wykorzystaniu narzędzi murarskich i maszyn budowlanych. Ponadto murarz może wykonywać: posadzki i nawierzchnie ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych, rozbiórki konstrukcji murowych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]