Technik hotelarstwa

(T.11.) Planowanie i realizacja usług w recepcji
(T.12.) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
W ZAWODZIE: TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w: recepcji i części parterowej hotelu, części noclegowej hotelu, hotelowym dziale gastronomicznym, obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej.Ponadto może prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]