Operator obrabiarek skrawających

 

(M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających
W ZAWODZIE: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie operator obrabiarek skrawających może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia, przedsiębiorstwach naprawczych maszyn i urządzeń, przedsiębiorstwach usługowych branży metalowej, działach naprawczych innych przedsiębiorstw. Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]