Technik handlowiec

(A.18) Prowadzenie sprzedaży
(A.22.) Prowadzenie działalności handlowej
W ZAWODZIE: TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania: w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: merchandiser, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]