Do pobrania

Podanie + kwestionariusz o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2018/19:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 7

Zaświadczenie lekarskie:

 • Zaświadczenie lekarskie

Na podstawie Art. 134 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ankiety rekrutacyjne na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (bezpłatne):

W roku szkolnym 2018/19 prowadzone są zapisy na następujące KKZ:

 • (A.18.) Prowadzenie sprzedaży;
 • (A.22.) Prowadzenie działalności handlowej;
 • (A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp;
 • (A.65.) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych;
 • (A.71.) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych;
 • (B.5)  Montaż systemów suchej zabudowy;
 • (B.18)  Wykonanie robót murarskich i tynkarskich;
 • (E.8) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • (M.18.) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • (M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających;
 • (M.42.) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • (M.44.) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 • (R.26.) Wykonywanie kompozycji florystycznych;
 • (T.15.) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

 • Wniosek
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (oryginał do wglądu)

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. (Art. 21a Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)

Kursy organizowane przez BCKUiP (płatne):

 • karta zgłoszenia udziału w kursie
 • karta zgłoszenia – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauk

Praktyki zawodowe

 • harmonogram praktyk zawodowych
 • regulamin praktyk zawodowych
 • instrukcja prowadzenia dzienniczka
 • zaświadczenie o przyjęciu ucznia
 • zaświadczenie – ocena ucznia