Technik rachunkowości

(A.36.) Prowadzenie rachunkowości
(A.65.) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
W ZAWODZIE: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik rachunkowości może być zatrudniony w: biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nabyte w trakcie kształcenia umiejętności umożliwią również pracę w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]