O zespole placówek

O ZESPOLE PLACÓWEK

Zespół placówek pn. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej (ul. Lipnicka 34) został utworzony z dniem 1 lutego 2006r. z połączenia placówek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego (Uchwała Nr LII/1699/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2005r.).

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudnia 104 osoby – 67 nauczycieli (49,40 w przeliczeniu na pełny etat) oraz 37 pracowników administracji i obsługi (34,77 w przeliczeniu na pełny etat).
Do szkół i na zajęcia praktyczne uczęszcza około 1160 uczniów i słuchaczy

CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej jest publiczną – czyli bezpłatną placówką oświatową, powołaną decyzją Kuratora Oświaty w Bielsku – Białej w dniu 31 grudnia 1993 r.

1 lipca 1995 roku decyzją Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej został przekazany Centrum Kształcenia Ustawicznego obiekt przy ulicy Lipnickiej 34.

1 lutego 2001 roku decyzją Rady Miasta Bielska-Białej do CKU włączono Wojewódzki Ośrodek Politechniczny wraz z obiektami znajdującymi się przy ulicy Listopadowej 9 w Bielsku-Białej.

CKU w ramach statutowej działalności prowadzi kształcenie osób dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym w następujących szkołach:

  • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 w zawodach: technik handlowiec, technik ogrodnik, technik mechanik,technik elektronik,
  • Liceum Profilowane dla Dorosłych – profil: ekonomiczno – administracyjny,
  • Technikum dla Dorosłych Nr 1 w zawodzie: technik ekonomista,
  • Szkoła Policealna Nr 7 w zawodzie: technik rachunkowości.

CKP

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało założone przez Radę Miejską Bielska-Białej (Uchwała Nr XLV/1423/05 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2005r.) i rozpoczęło działalność 1 września 2005 roku.

Bielskie Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi zajęcia praktyczne, modułowe dla uczniów i słuchaczy z bielskich szkół zawodowych

CKP powstało na bazie warsztatów szkolnych wyłączonych z:

  • Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych mieszczących się przy ul. Rejtana 15 w Bielsku-Białej,
  • Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących mieszczących się przy ul. Legionów 44-46 w Bielsku-Białej,
  • Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych mieszczących się przy ul. Krasińskiego 34 w Bielsku-Białej,
  • Bielskiej Szkoły Przemysłowej mieszczących się przy ul. Sixta 20, obecnie przy ul. Krasińskiego 37 w Bielsku-Białej.