Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

(B.8.) Wykonanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
(B.9.) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
W ZAWODZIE: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]