Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

(M.12.) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych W ZAWODZIE: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, przedsiębiorstwach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne), placówkach handlowych. Absolwent szkoły może również prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]