Technik ekonomista

(A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
(A.36) Prowadzenie rachunkowości
W ZAWODZIE: TECHNIK EKONOMISTA

 Absolwent KKZ kształcących w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, handlowych, usługowych; na stanowiskach pracy w działach: marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu, planowania produkcji oraz w sekretariacie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [KKZ]