ZAPRASZAMY:

  • pełnoletnich absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,

do kontynuowania nauki w:

Stacjonarnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Czas nauki: 3 lata.*
Forma stacjonarna, zajęcia 3 razy w tygodniu.

Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Czas nauki: 3 lata.*
Forma zaoczna, zajęcia 2 razy w tygodniu.

* osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową mogą kontynuować naukę od klasy II

Uzyskane wykształcenie średnie umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika w wybranym zawodzie po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdaniu egzaminów zewnętrznych,
  • podjęcie nauki na wyższej uczelni – po zdaniu egzaminu maturalnego.