Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” edycja 2018

24 kwietnia 2018r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się XII Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz. Głównym celem konkursu było m.in.:

  • sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
  • promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami.

Konkurs zorganizowany był pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego.

Uczestniczyło w nim 22 uczniów z 11 śląskich placówek, uczniowie podczas konkursu musieli wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

W konkursie pierwsze miejsce drużynowo zajął zespół Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w składzie:

  • uczeń Tomasz Gołąb z klasy 2at/m – zawód: technik mechanik z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w Bielsku-Białej,
  • uczeń Krystian Suchy z klasy 3TF1 – zawód: technik mechanik z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Ponadto w klasyfikacji indywidualnej trzecie miejsce zajął uczeń Tomasz Gołąb.

Są to uczniowie z w/w szkół zawodowych odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w BCKUiP w zawodzie: technik mechanik.

Opiekunem uczniów na konkursie był nauczyciel p.n.z. Tomasz Dutka.

Uczniom i nauczycielom GRATULUJEMY!