Rekrutacja na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej nr 7

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej ogłasza nabór do:

 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • Szkoły Policealnej nr 7 w zawodach:
  • technik administracji
  • technik usług pocztowych i finansowych
  • opiekun osoby starszej

Wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych lub Szkoły Policealnej należy składać, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym , w następujących terminach :

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • od 4 czerwca do 18 czerwca 2018r. – termin postępowania rekrutacyjnego
  • od 13 lipca do 17 lipca 2018r. – termin postępowania uzupełniającego
 • Szkoła Policealna nr 7
  • od 18 maja do 18 czerwca 2018r. – termin postępowania rekrutacyjnego
  • od 13 lipca do 16 lipca 2018r. – termin postępowania uzupełniającego

Trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: sprzedawca, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz tynkarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik handlowiec, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, florysta.

ZAPRASZAMY!

ulotka informacyjna

dokumenty do pobrania