Stan obiektu w remoncie BCKUiP- ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na dzień 11 września 2018r.