Instytucje wspierające rozwój kariery

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ
KARIERY ZAWODOWEJ

         POWIATOWY URZĄD PRACY

                   43-300 Bielsko-Biała
                   ul. Partyzantów 55
                   tel.   33 496 51 50 centrala
                   fax.  33 496 51 51
                   www.pup-bielsko.pl
                   e-mail: [email protected]

         KLUB PRACY                                                          tel. 33 496 51 52
                   Usługi szkoleniowe dla bezrobotnych          tel. 33 496 51 72
                   Poradnictwo zawodowe                                tel. 33 496 51 62
                   Usługi EURES                                                tel. 33 496 51 88
                   www.eures.praca.gov.pl
                   www.eures.europa.eu

                   Informacje o wolnych miejscach pracy            tel. 33 496 51 88

 

         WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY FILIA w BIELSKU-BIAŁEJ
         CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA  KARIERY  ZAWODOWEJ

                   43-300 Bielsko-Biała
                    ul. Piastowska 40
                    tel.  33 813 62 43
                    www.bielsko.wup-katowice.pl

 

       BIURO KARIER   AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ

                    43-300 Bielsko-Biała
                   ul. Willowa 2
                    tel. 33 827 94 19
                    www.biurokarier.ath.bielsko.pl

 

         CENTRUM EDUKACJI I PRACY  MŁODZIEŻY  OHP

                      43-300 Bielsko-Biała
                      ul.Kosynierów 20
www.infofirma.pl/ohpbielsko

                      MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY              tel.  33 822 04 34, 
                                                                                               33 822 15 25

                      MOBILNE CENTRUM 
                      INFORMACJI ZAWODOWEJ    tel.  33 822 04 34,