Informacja o wynikach przetargu

Informujemy iż na naszych stronach BIP zamieściliśmy informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.07.2013 r. na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

kliknij

Rekrutacja 2013/2014

W  BCKUiP na nadchodzący rok szkolny 2013/2014 odbywa się nabór do następujących szkół:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, forma nauki stacjonarna i zaoczna,
  • Szkoła Policealna, forma nauki zaoczna w zawodach: opiekun osoby starszej, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości,technik administracji,technik BHP, florysta.

Ponadto oferujemy naukę, w formach pozaszkolnych, w różnych zawodach:

  • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – w zakresie jednej kwalifikacji.

Dokumenty do pobrania – kliknij