BCKUiP uczestnikiem projektu „e-edukacja”

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zostało uczestnikiem projektu „e-edukacja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach w partnerstwie z firmą CTC Polska Sp. z.o.o.

Czytaj dalej