Projekt modernizacji bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego w Bielsku-Białej

W dniu 21 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 1847/287/III/2009 o wyborze projektów do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej, w ramach Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego VIII Priorytetu Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wśród wybranych projektów na czwartym miejscu znalazł się projekt modernizacji bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego w Bielsku-Białej.