BCKUiP przeprowadzi szkolenie pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego wygrało przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” dla grupy 10 osób bezrobotnych.