Specyfika dzisiejszego rynku pracy

TENDENCJE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY:

– BRAK PEWNOŚCI ZATRUDNIENIA
– KONIECZNOŚĆ CIĄGŁEGO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
– KONIECZNOŚĆ ZDOBYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
  ZAWODOWYCH, POSIADANIA DRUGIEGO LUB KOLEJNEGO ZAWODU
– PODNOSZENIE NORM WYDAJNOŚCI
– ODEJŚCIE OD MODELU JEDEN ZAWÓD NA CAŁE ŻYCIE
– ZMIAN MODELU ZATRUDNIENIA – DOMINUJE PRACA SEZONOWA,
  PRACA CZASOWA,  SAMOZATRUDNIENIE
– UTRUDNIONY START ZAWODOWY LUDZI MŁODYCH
– NIEDOCENIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO LUDZI
  DOJRZAŁYCH