Umowa Patronacka pomiędzy BCKUiP a ATH

20 stycznia 2012 roku pomiędzy Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego i Akademią Techniczno-Humanistyczną została podpisana przez dyrektora BCKUiP Zdzisława Naruszewicza oraz prof. ATH dr hab. Inż. Janusza Juraszka – dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH umowa patronacka.

Czytaj dalej