Rekrutacja na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej

Polecany

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej ogłasza nabór na semestr pierwszy do:

  • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  • Szkoły Policealnej w zawodach:
    • technik rachunkowości
    • technik administracji
    • florysta

Wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych lub Szkoły Policealnej należy składać, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w następujących terminach :

  • od 6 czerwca do 21 czerwca 2016r. – termin postępowania rekrutacyjnego
  • do 19 lipca 2016r. – termin postępowania uzupełniającego.

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/17 dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

UWAGA! Sekretariat szkolny w dniach 22-31.08 br. jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 (dnia 19.08 br. do godziny 15:00)

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Policealnej

Dokumenty do pobrania