BCKUiP sesja egzaminacyjna – podsumowanie sesji K163 maj-lipiec 2016

W dniach 6-28 czerwca 2016 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego były przeprowadzone egzaminy dla słuchaczy BCKUiP i uczniów z bielskich szkół zawodowych na kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe.

Kwalifikacje, w których odbywały się egzaminy:

„Nowy” egzamin

A.12 Wykonywanie usług krawieckich; A.18 Prowadzenie sprzedaży; B.5 Montaż systemów suchej zabudowy; B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko–okładzinowych; B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych; B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych ; B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych; E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych; E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń; M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających; M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych;

„Stary” egzamin

 311[07] Technik elektronik; 311[20] Technik mechanik; 321[03] Technik ogrodnik; 412[01] Technik rachunkowości

Przeegzaminowano 513 uczniów i słuchaczy (42 osoby zdawały część pisemną, a 471 osób zdawało część praktyczną).

W tym celu powołano 124 zespoły nadzorujące przebieg egzaminów.

Zdających oceniało 19 egzaminatorów, a stanowiska przygotowało do każdej zmiany 17 asystentów technicznych.